สินค้าแยกตามหมวด

สารเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ (Reagent & Chemicals) เครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ (Lab Equipment) สินค้าสำหรับงานโมเลคคูล่าห์และงานชีวภาพ (Molecular & Biology) แอนตี้บอดี้ (Antibodies)
    

 อุปกรณ์พลาสติกสำหรับห้องปฎิบัติการ (Plastic Labware) งานกรองสารสำหรับห้องปฎิบัติการ (Laboratory Filtration) เทฟลอนแล็ปแวร์ (PTFE Labware) 

 สแตนเลสแวร์ (Stainless Product) วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง (Consumables) ที่วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา (Thermometer & Timer) 

ค้นหาโดยยี่ห้อ (By Brand)

Visitors: 419,846