สารเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Reagent & Chemicals)

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีเกรดวิเคราะห์สำหรับห้องปฎิบัติการหลายหลากยี่ห้อ
อาทิเช่น MERCK, Sigma-Aldrich, Calbiochem, KEMAUS, ANaPURE, Loba, QReC, Serva
มีสารเคมีให้เลือกกว่า 10,000 รายการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกจากเว็บของผู้ผลิต
แล้วแจ้งรหัสสินค้าที่ต้องการกลับมา หรือสามารถหาสารเคมีในระบบของบริษัทได้โดยพิมพ์ชื่อสารที่ต้องการในช่องค้นหา


หมวด A

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA1100 ACACIA (Gum Arabic)  Lab KemAus 500 GM
RM1780 ACETAMIDE  AR KemAus 100 GM
KA847 ACETANILIDE  Lab KemAus 500 GM
KA6 ACETONE  AR KemAus 2.5 LT
103250-0500 ACTIVATED CHARCOAL Lab DC Finechem 500 GM
AL027 AGAR  Lab ChemSupply 500 GM
RM187 AGAROSE FOR GEL and Immunoeletrophoresis Lab Himedia 10 GM
RM471 ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) Certified Himedia 5 GM
RM136 ALIZARIN RED S (C.I. 58005) Certified Himedia 25 GM
GRM740 ALUMINIUM POWDER  Lab Himedia 500 GM
KA14 ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE 12 hydrate AR KemAus 500 GM
KA879 ALUMINIUM CHLORIDE 6 hydrate AR KemAus 500 GM
GRM5598 ALUMINIUM HYDROXIDE Lab Himedia 500 GM
KA17 ALUMINUM NITRATE 9 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA18 ALUMINIUM OXIDE  Lab KemAus 500 GM
KA21 ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE 12 hydrate AR KemAus 500 GM
KA24 ALUMINIUM SULPHATE 18 hydrate AR KemAus 500 GM
KA25 ALUMINIUM SULPHATE 18 hydrate Lab KemAus 500 GM
CMS171 4 - AMINOBENZOIC ACID (VITAMIN B10) Lab Himedia 10 GM
100580-0025 1-AMINO- 2 -NAPHTHOL- 4-SULPHONIC ACID AR/ACS DC Finechem 25 GM
P131130 AMMONIA SOLUTION 30 % AR/ACS Panreac 2.5 LT
KA27 AMMONIUM ACETATE  AR KemAus 500 GM
KA29 AMMONIUM CARBONATE AR KemAus 500 GM
KA889 AMMONIUM CERIC NITRATE AR KemAus 100 GM
P132748 AMMONIUM CERIC SULPHATE 2 hydrate AR/ACS Panreac 250 GM
KA31 AMMONIUM CHLORIDE AR/ACS KemAus 500 GM
KA32 AMMONIUM CHLORIDE Lab KemAus 500 GM
GRM6384 AMMONIUM DICHROMATE AR/ACS Himedia 500 GM
KA35 AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE AR/ACS KemAus 500 GM
GRM475 AMMONIUM FERRIC CITRATE, BROWN Lab Himedia 500 GM
KA37 AMMONIUM FERRIC SULPHATE AR/ACS KemAus 500 GM
  (Ammonium Iron (III) Sulphate)        
KA38 AMMONIUM FERRIC SULPHATE Lab KemAus 500 GM
KA39 AMMONIUM FERROUS SULPHATE AR/ACS KemAus 500 GM
  (Ammonium Iron (III) Sulphate)        
KA40 AMMONIUM FERROUS SULPHATE Lab KemAus 500 GM
KA897 AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE Lab KemAus 500 GM
P131120 di - AMMONIUM HYDROGEN CITRATE AR/ACS Panreac 500 GM
KA853 AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE Lab KemAus 500 GM
KA41 di - AMMONIUM HYDROGEN Orthophosphate AR/ACS KemAus 500 GM
KA45 AMMONIUM METAVANADATE AR KemAus 100 GM
KA45-2 AMMONIUM METAVANADATE AR KemAus 500 GM
KA46 AMMONIUM MOLYBDATE 4 hydrate AR KemAus 500 GM
KA51 AMMONIUM OXALATE 1 hydrate AR/ACS KemAus 500 GM
KA53 AMMONIUM PERSULPHATE AR KemAus 500 GM
KA56 AMMONIUM SULPHATE AR/ACS KemAus 500 GM
KA58 AMMONIUM THIOCYANATE AR/ACS KemAus 500 GM
GRM638 a - AMYLASE from Malt (Diastase) Lab Himedia 100 GM
KA63 N-AMYL ALCOHOL (Pentan-1-OL) Lab KemAus 1 LT
KA63-2 AMYL ALCOHOL (Pentan-1-OL) ขวดพลาสติกมีหูจับ Lab KemAus 2.5 LT
AA015 ISO - AMYL ALCOHOL AR ChemSupply 2.5 LT
P151156 NILINE (Phenylamine) **กรุณาโทรเช็คสินค้า Synthesis Panreac 1 LT
GRM314 ANTHRONE Lab Himedia 25 GM
KA1402 ANTIFOAM, SILICONE Dowcorning KemAus 500 ML
P131159 ANTIMONY (III) POTASSIUM TARTRATE 3 hydrate AR/ACS Panreac 500 GM
RM6604-100G ANTIMONY TRIOXIDE AR Himedia 100 GM
RM6604-500G ANTIMONY TRIOXIDE AR Himedia 500 GM
KA79 L - ASCORBIC ACID Lab KemAus 500 GM
AA022 L - ASCORBIC ACID AR ChemSupply 500 GM

หมวด B

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM3895 BARIUM ACETATE AR/ACS Himedia 500 GM
GRM3896 BARIUM CARBONATE AR/ACS Himedia 500 GM
KA81 BARIUM CHLORIDE 2 hydrate AR KemAus 500 GM
KA81-2 BARIUM CHLORIDE 2 hydrate AR KemAus 1 KG
BL033 BARIUM HYDROXIDE 8 hydrate Lab ChemSupply 500 GM
GRM351 BARIUM NITRATE AR/ACS Himedia 500 GM
KA264 BARIUM SULPHATE AR KemAus 500 GM
P161887 BE NZALDEHYDE **กรุณาโทรเช็คสินค้า Synthesis Panreac 1 LT
KA926 BENZOIC ACID AR KemAus 500 GM
GRM1106 BENZOIN Lab Himedia 250 GM
KA97 BENZYL ALCOHOL Lab KemAus 2.5 LT
KA939 BISMUTH NITRATE 5 hydrate AR KemAus 100 GM
KA101 BORIC ACID ( B - Acid ) AR/ACS KemAus 500 GM
KA101-2 BORIC ACID ( B - Acid ) AR/ACS KemAus 1 KG
GRM911 BRILLIANT GREEN Practical Himedia 25 GM
P131199 B ROMINE * สารเคมียุทธภัณฑ์ ผู้ซือต้องมีใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ AR/ACS Panreac 250 ML
KA2327 BROMOCRESOL GREEN AR/ACS KemAus 5 GM
KA2295 BROMOCRESOL PURPLE Lab KemAus 5 GM
KA2383 BROMOPHENOL BLUE AR/ACS KemAus 5 GM
KA606 BROMOTHYMOL BLUE AR/ACS KemAus 5 GM
KA606-2 BROMOTHYMOL BLUE AR/ACS KemAus 10 GM
RM493 BRUCINE SULPHATE 7 hydrate AR/ACS Himedia 25 GM
2490 BUFFER P.H. 4.0 Colour Coded Red Indicator Ajax 500 ML
2490-2 BUFFER P.H. 4.0 Colour Coded Red Indicator Ajax 1 LT
2491 BUFFER P.H. 7.0 Colour Coded Green Indicator Ajax 500 ML
2491-2 BUFFER P.H. 7.0 Colour Coded Green Indicator Ajax 1 LT
2564 BUFFER P.H. 10.0 Colour Coded Blue Indicator Ajax 500 ML
2564-2 BUFFER P.H. 10.0 Colour Coded Blue Indicator Ajax 1 LT
KA109 N - BUTYL ACETATE Lab KemAus 2.5 LT
KA107 N - BUTYL ALCOHOL ( 1 - Butanol ) AR KemAus 2.5 LT
KA110 ISO-BUTYL ALCOHOL ( Iso - Butanol ) AR KemAus 2.5 LT
P131903 TERT BUTYL ALCOHOL ( Tert - Butanol ) AR/ACS Panreac 1 LT
P163851 SEC - BUTYL ALCOHOL 99% ( 2 - Butanol ) Synthesis Panreac 1 LT
P15A689 N - BUTYRIC ACID 99% Synthesis Panreac 1 LT

หมวด C

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM458 CADMIUM ACETATE 2 hydrate AR Himedia 500 GM
GRM469 CADMIUM CHLORIDE 1 hydrate AR Himedia 100 GM
GRM746 CADMIUM NITRATE 4 hydrate Lab Himedia 100 GM
GRM746-500G CADMIUM NITRATE 4 hydrate Lab Himedia 500 GM
GRM745 CADMIUN SULPHATE 8 hydrate AR/ACS Himedia 500 GM
GRM3901 CALCIUM ACETATE monohydrate AR/ACS Himedia 500 GM
KA125 CALCIUM CARBONATE AR KemAus 500 GM
KA126 CALCIUM CARBONATE Lab KemAus 500 GM
KA960 CALCIUM CHLORIDE anhydrous Lab KemAus 500 GM
KA127 CALCIUM CHLORIDE dihydrate AR KemAus 500 GM
P142400-1KG CALCIUM HYDROXIDE Pharma Panreac 1 KG
KA135 CALCIUM NITRATE 4 hydrate AR KemAus 500 GM
KA1350 CALCIUM OXIDE Lab KemAus 500 GM
1277 TRI - CALCIUM PHOSPHATE Uni Var Ajax 1 KG
KA139 CALCIUM SULPHATE 2 hydrate Lab KemAus 500 GM
P251179 CANADA BALSAM Clinical Panreac 100 ML
KA141 CARBON DISULPHIDE 99.9% AR KemAus 1 LT
RM224 CARMINE Certified Himedia 5 GM
RM189 CASEIN ACID HYDROLYSATE ( Acicase ) Certified Himedia 500 GM
RM028 CASEIN ENZYME HYDROLYSATE ( Tryptone, Type II) Lab Himedia 500 GM
GRM126 CELLULOSE POWDERED Lab Himedia 500 GM
KA889 CERIC AMMONIUM NITRATE AR KemAus 100 GM
P132748 CERIC AMMONIUM SULPHATE AR/ACS Panreac 250 GM
P121248 CERIC SULPHATE ( Cerium (IV) Sulphate ) AR Panreac 100 GM
KA147 CETYL TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE Lab KemAus 100 GM
103250-0500 CHARCOAL ACTIVATED Lab DC Finechem 500 GM
GRM1356 CHITIN, from shrimp shells Lab Himedia 100 GM
123170-0500 CH LORAL HYDRATE *สารควบคุม ผู้ซือต้องมีใบอนุญาต DC Finechem 500 GM
RM142 CHLOROPHENOL RED Certified Himedia 5 GM
GRM6386 CHROMIC CHLORIDE ( Chromium (III) Chloride ) Lab Himedia 500 GM
GRM5744 CHROMIC NITRATE 9 hydrate (Chromium (III) Nitrate) Lab Himedia 500 GM
GRM3043 CHROMIUM POTASSIUM SULPHATE 12 hydrate Lab Himedia 500 GM
GRM5745 CHROMIC SULPHATE ( Chromium (III) Sulphate ) AR Himedia 500 GM
GRM1357 CHROMIUM TRIOXIDE ( Chromic Acid ) CrO 3 AR Himedia 500 GM
KA158 CHROMIUM TRIOXIDE ( Chromic Acid ) CrO 3 Lab KemAus 500 GM
KA114 CHROMIC OXIDE, GREEN Lab KemAus 500 GM
KA982 CHROMOTROPIC ACID SODIUM SALT Lab KemAus 25 GM
KA160 CITRIC ACID 1 hydrate AR KemAus 500 GM
GRM1359 COBALT (II) ACETATE 4 hydrate AR/ACS Himedia 100 GM
KA986 COBALT (II) CHLORIDE 6 hydrate AR KemAus 100 GM
KA163 COBALT (II) CHLORIDE 6 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA164 COBALT (II) NITRATE 6 hydrate AR KemAus 100 GM
KA164-2 COBALT (II) NITRATE 6 hydrate AR KemAus 250 GM
KA988 COBALT (II) SULPHATE 7 hydrate AR KemAus 100 GM
KA1336 COBALT (II) SULPHATE 7 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA2353 CONGO RED Lab KemAus 25 GM
A1092 COOMASSIE BRILLIANT BLUE R - 250 Lab Panreac 25 GM
1588 COPPER FOIL 0.13 mm, THICK Lab Ajax 500 GM
CL104 COPPER (II) ACETATE 1 hydrate (Cupric Acetate) Lab ChemSupply 500 GM
CL035 COPPER (II) CARBONATE 1 hydrate (Cupric Carbonate) Lab  ChemSupply 500 GM
KA168 COPPER (II) CHLORIDE 2 hydrate (Cupric Chloride) AR KemAus 500 GM
RM6840 COPPER (I) CHOLRIDE ( Cuprous Chlride ) AR/ACS Himedia 500 GM
KA1009 COPPER (I) CYANIDE (Copper-1-C) (Cuprous Cyanide) Lab KemAus 500 GM
GRM675 COPPER (II) NITRATE (Cupric Nitrate) AR/ACS Himedia 500 GM
GRM732 COPPER (II) OXIDE (Cupric Oxide) AR Himedia 500 GM
1010 COPPER (I) OXIDE (Cuprous Oxide) Uni Lab Ajax 500 GM
KA171 COPPER (II) SULPHATE 5 hydrate (Cupric Sulphate) AR KemAus 500 GM
KA171-2 COPPER (II) SULPHATE 5 hydrate AR KemAus 1 KG
KA1007 COPPER (II) SULPHATE anhydrous Lab KemAus 500 GM
GRM161 CREATINE monohydrate Lab Himedia 25 GM
GRM1364 CREATININE, AR. AR Himedia 25 GM
GRM143 M - CRESOL PURPLE Indicator Himedia 5 GM
GRM144 O - CRESOL RED AR Himedia 5 GM
P251762 CRYSTAL VIOLET Clinical Panreac 25 GM
KA719 CYCLOHEXANE AR KemAus 2.5 LT
KA177 CYCLOHEXANONE Lab KemAus 2.5 LT
CL073 CYCLOHEXENE Lab ChemSupply 500 ML

หมวด D

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM2732 DEVARDA ' S ALLOY AR/ACS Himedia 250 GM
GRM099 DEXTRIN, white Technical Himedia 500 GM
GRM077 DEXTROSE anhydrous AR Himedia 500 GM
GRM638 DIASTASE from Malt (a - Amylase) Lab Himedia 100 GM
RM349 2, 7 - DICHLOROFLUORESCEIN AR Himedia 10 GM
KA655 2, 6 - DICHLOROPHENOLINDOPHENOL SODIUM SALT AR KemAus 10 GM
709 DICHLOROMETHANE AR Ajax 2.5 LT
P161288 DIETHYLAMINE Synthesis Panreac 1 LT
P132770 DIETHYL ETHER AR/ACS Panreac 2.5 LT
109740 3,5 - DIHYDROXYTOLUENE (Orcinol) Lab DC Finechem 25 GM
KA194 4 - DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE AR KemAus 100 GM
DA009 N,N - DIMETHYL FORMAMIDE AR ChemSupply 2.5 LT
KA197 DIMETHYL GLYOXIME AR KemAus 100 GM
P162325 2, 4 DINITROPHENYL HYDRAZINE w/30% H 2 O Synthesis Panreac 100 GM

หมวด E

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA663 E D T A ( Ethylenediamine Tetra Acetic Acid )   KemAus 500 GM
KA2406 E D T A DIPOTASSIUM SALT Lab KemAus 100 GM
KA180 E D T A DISODIUM SALT AR KemAus 500 GM
KA727 E D T A DISODIUM SALT 0.1 M (0.2N) Volumetric Solution KemAus 1 LT
GRM1197 E D T A FERRIC SODIUM SALT Lab Himedia 100 GM
P131299 EOSIN YELLOWISH ( C.I. 45380 ) AR/ACS Panreac 25 GM
P131439 ERIOCHROME BLACK T AR/ACS Panreac 25 GM
KA26 ETHANOLAMINE Lab KemAus 2.5 LT
ABSOLUTE L ETHYL ALCOHOL 99.8% Pharma องค์การสุรา 2.5 LT
KA212 ETHYL ACETATE (ขวดแก้วมีหูจับ) AR KemAus 2.5 LT
KA210 ETHYLENE GLYCOL (ขวดพลาสติกมีหูจับ) Lab KemAus 2.5 LT
KA211 ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER Lab KemAus 2.5 LT
  ( 2 - Ethoxyethanol ) (ขวดพลาสติกมีหูจับ)        
KA737 ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER
( 2 - Methoxyethanol )
AR KemAus 2.5 LT
KA218 ETHYL METHYL KETONE ( 2 - Butanone ) AR KemAus 2.5 LT

หมวด F

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
FL022 FERRIC CHLORIDE anhydrous Lab ChemSupply 500 GM
107562-500 FERRIC CHLORIDE 6 hydrate AR DC Finechem 500 GM
P141358 FERRIC CHLORIDE 6 hydrate Pure Panreac 500 GM
KA827 FERRIC NITRATE 9 hydrate AR KemAus 500 GM
GRM1278 FERRIC OXIDE, RED Lab Himedia 500 GM
KA1268 FERRIC SULPHATE Lab KemAus 500 GM
KA226 FERROUS SULPHATE 7 hydrate AR KemAus 500 GM
KA227 FERROUS SULPHATE 7 hydrate Lab KemAus 500 GM
IT016 FEROUS SULPHIDE Lab ChemSupply 500 GM
GRM374 FLUORESCEIN SODIUM SALT (Uranin) Lab Himedia 100 GM
KA809 FORMALDEHYDE 36-38% (Formalin)
(ขวดพลาสติกมีหูจับ)
AR KemAus 2.5 LT
KA702 FORMAMIDE Lab KemAus 500 ML
KA1063 FORMIC ACID 90 % AR KemAus 2.5 LT
KA775 D - FRUCTOSE AR KemAus 100 GM
GRM139 FUCHSIN ACID ( C.I. 42685 ) Certified Himedia 10 GM
KA3213 FUCHSIN BASIC Lab KemAus 25 GM

หมวด G

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA239 D - GALACTOSE AR KemAus 100 GM
KA1080 GELATINE Lab KemAus 500 GM
GRM114 GENTIAN VIOLET AR/ACS Himedia 10 GM
KA3272 GIEMSA'S STAIN POWDER Lab KemAus 25 GM
KA1700 GLASS BEAD, 3 MM Lab KemAus 500 GM
GL058 GLASS WOOL, LOW IN LEAD Lab Chemsupply 500 GM
KA783 D - GLUCOSE anhydrous AR KemAus 500 GM
KA713 D - GLUCOSE monohydrate Lab KemAus 500 GM
GRM048 L - GLUTAMIC ACID Certified Himedia 500 GM
RM049 L - GLUTAMINE Lab Himedia 25 GM
KA242 GLYCEROL AR KemAus 500 ML
KA242-2 GLYCEROL (ขวดพลาสติกมีหูจับ) AR KemAus 2.5 LT
KA1083 GLYCINE AR KemAus 500 GM
GL038 GLYCOLLIC ACID 70 % Lab Chemsupply 500 ML
SL072 GREASE HIGH VACUUM (Silicone Grease) Lab Chemsupply 100 GM
P211757 GREASE STOPCORK (Vaselin Soft) Technical Panreac 250 GM

หมวด H

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA247 N - HEPTANE AR KemAus 2.5 LT
GRM820 1 - HEPTANESULFONIC ACID SODIUM SALT anhydrous HPLC Himedia 5 GM
KA2508 N - HEXANE AR KemAus 2.5 LT
KA251 HEXANE AR KemAus 2.5 LT
SL072 HIGH VACUUM GREASE ( Silicone Grease ) Lab Chemsupply 100 GM
KA1091 L - HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE Lab KemAus 100 GM
GRM1585 HYAMINE 1622 ( Benzethonium Chlordie ) Lab Himedia 250 GM
KA252 HYDRAZINE SULPHATE AR KemAus 100 GM
254-2 HYDROBROMIC ACID 48 % Uni Var Ajax 2.5 LT
KA174 HYDROCHLORIC ACID 0.1 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
KA643 HYDROCHLORIC ACID 1.0 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
KA1367 HYDROCHLORIC ACID 36-38% AR KemAus 2.5 LT
KA258 YDROFLUORIC ACID 48 % ( ขวดพลาสติกมีหูจับ ) AR KemAus 2.5 LT
HA154 HYDROGEN PEROXIDE 30% AR ChemSupply 2.5 LT
HL001 HYDROGEN PEROXIDE 35 % Lab ChemSupply 2.5 LT
KA263 HYDROXYAMMONIUM CHLORIDE AR KemAus 500 GM
  (Hydroxylamine Hydrochloride)        
GRM1061 8 - HYDROXYQUINOLINE ( 8 - Quinolinol ) Lab Himedia 100 GM

หมวด I

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
P251002 IMMERSION OIL ( Cedar Wood Oil ) Clinical Panreac 100 ML
GRM383 INDIGO CARMINE AR Himedia 25 GM
GRM102 INOSITOL ( Meso - Inositol ) Lab Himedia 25 GM
KA267 IODINE, RESUBLIMED AR KemAus 100 GM
KA267-2 IODINE, RESUBLIMED AR KemAus 500 GM
P181772 IODINE STANDARD SOLUTION 0.1 N Volumetric Panreac 1 LT
804771 IODINE MONOCHLORIDE Synthesis Merck 100 GM
KA2462 IRON POWDER HIGH PURITY Lab KemAus 100 GM
P141358 IRON (III) CHLORIDE 6 hydrate Pure Panreac 500 GM
107562-500 IRON (III) CHLORIDE 6 hydrate AR DC Finechem 500 GM
FL022 IRON (III) CHLORIDE anhydrous Lab ChemSupply 500 GM
KA827 IRON (III) NITRATE 9 hydrate AR KemAus 500 GM
GRM1278 IRON (III) OXIDE, RED Lab Himedia 500 GM
KA226 IRON (II) SULPHATE 7 hydrate AR KemAus 500 GM
KA227 IRON (II) SULPHATE 7 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA1268 IRON (III) SULPHATE Lab KemAus 500 GM
IT016 IRON (II) SULPHIDE Lab ChemSupply 500 GM
KA348 ISO - OCTANE AR KemAus 2.5 LT

หมวด L

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA270 LACTIC ACID 85 % AR KemAus 500 ML
KA871 LACTOSE  AR KemAus 500 GM
2333 LANTHANUM CHLORIDE 7 hydrate **โทรสอบถาม  Uni Var Ajax 100 GM
GRM1455 LANTHANUM (III) NITRATE 6 hydrate   AR Himedia 100 GM
KA1539 LANTHANUM OXIDE   Lab KemAus 100 GM
KA273 LEAD ACETATE 3 hydrate   AR KemAus 500 GM
KA289 LEAD ACETATE BASIC ( Lead Sub Acetate )   AR KemAus 500 GM
1116 LEAD CARBONATE BASIC (Lead (II) Carbonate) **โทรสอบถาม   Ajax 500 GM
GRM3534 LEAD DIOXIDE (Lead (IV) Oxide)   AR Himedia 200 GM
KA280 LEAD NITRATE AR/ACS KemAus 500 GM
KA356 LIQUID PARAFFIN Lab KemAus 500 ML
KA356-2 LIQUID PARAFFIN ( ขวดพลาสติกมีหูจับ ) Lab KemAus 2.5 LT
KA292 LITHIUM CHLORIDE anhydrous Lab KemAus 500 GM
GRM1266 LITHIUM HYDROXIDE 1 hydrate AR Himedia 500 GM
GRM1268 LITHIUM NITRATE AR Himedia 100 GM
KA624 LITHIUM SULPHATE AR/ACS KemAus 250 GM
GRM073 LITMUS Indicator Himedia 25 GM

หมวด M

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA1126 D - MALTOSE monohydrate Lab KemAus 100 GM
KA307 MANGANESE CHLORIDE 4 hydrate AR KemAus 500 GM
GRM7221 MANGANESE DIOXIDE AR Himedia 500 GM
MA137 MANGANESE NITRATE 4 hydrate AR ChemSupply 500 GM
KA309 MANGANESE (II) SULPHATE monohydrate AR/ACS KemAus 500 GM
KA310 D - MANNITOL AR KemAus 500 GM
KA3234 MAY GRUNWALD'S STAIN Lab KemAus 100 GM
GRM1382 MENTHOL CRYSTAL Lab Himedia 100 GM
KA1129 MERCURY (II) ACETATE (Mercuric Acetate) AR KemAus 100 GM
311 MERCURIC CHLORIDE Uni Var Uni Var Ajax 100 GM
KA313 MERCURIC IODIDE, RED AR/ACS KemAus 100 GM
KA1286 MERCURIC OXIDE RED AR KemAus 100 GM
KA315 MERCURIC OXIDE YELLOW Lab KemAus 100 GM
1131 MERCURIC SULPHATE Uni Var Ajax 100 GM
GRM4346 MERCURIC THIOCYANATE AR Himedia 100 GM
GRM4347 MERCUROUS CHLORIDE Lab Himedia 100 GM
P135324 METAPHOSPHORIC ACID AR/ACS Panreac 250 GM
KA2351 METANIL YELLOW ( C.I. 13065 ) Lab KemAus 100 GM
KA318 METHANOL ( >ขวดพลาสติกมีหูจับ ) AR KemAus 2.5 LT
KA737 2 - METHOXYETHANOL AR KemAus 2.5 LT
KA1137 METHYLENE BLUE Lab KemAus 25 GM
KA1137-2 METHYLENE BLUE Lab KemAus 100 GM
KA218 METHYL ETHYL KETONE ( 2 - Butanone ) AR KemAus 2.5 LT
KA2219 METHYL ISO - BUTYL KETONE ( M I B K ) AR KemAus 2.5 LT
KA725 METHYL ORANGE AR KemAus 25 GM
P131617 METHYL RED ( C.I. 13020 ) AR/ACS Panreac 25 GM
I007 METHYL RED SOLUTION ( Ready for Used ) Indicator Himedia 125 ML
GRM9721 METOL ( 4 Methyl Aminophenol Sulphate ) Lab Himedia 100 GM
GRM1510 MOLECULAR SIEVE TYPE 3A Lab Himedia 250 GM
GRM1511 MOLECULAR SIEVE TYPE 4A Lab Himedia 250 GM
GRM1512 MOLECULAR SIEVE TYPE 5A (Calcium alumino silicate) Lab Himedia 250 GM
KA332 MOLYBDENUM TRIOXIDE AR KemAus 100 GM
KA332-2 MOLYBDENUM TRIOXIDE AR KemAus 500 GM
123320-0500 MOLYBDIC ACID AR ChemSupply 500 GM
GRM629 MOLYBDOPHOSPHORIC ACID (Phosphomolybdic Acid) AR Himedia 100 GM
KA55 MUREXIDE ( Ammonium Perpurate ) AR/ACS KemAus 10 GM

หมวด N

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM574 NAPHTHALENE Lab Himedia 500 GM
GRM1869 2 - NAPHTHOL AR Himedia 100 GM
KA1142 1 - NAPHTHOL AR KemAus 100 GM
P132751 N-(1-NAPHTHYL)-ETHYLENEDIAMINE-DI AR Panreac 5 GM
  HYDROCHLORIDE ( N.E.D. )        
KA2355 NEUTRAL RED ( C.I. 50040 ) Lab KemAus 25 GM
KA338 NICKEL CARBONATE 4 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA829 NICKEL CHLORIDE 6 hydrate AR KemAus 500 GM
KA339 NICKEL NITRATE 6 hydrate AR KemAus 500 GM
KA832 NICKEL SULPHATE 6 hydrate Lab KemAus 500 GM
CMS177 NICOTINIC ACID ( VITAMIN B3 ) Lab Himedia 100 GM
KA801 NINHYDRIN AR KemAus 25 GM
KA341 NITRIC ACID 68-70 % AR KemAus 2.5 LT
GRM1187 4 - NITROANILINE AR Himedia 100 GM
RM1460 NITROSO - R - SALT AR Himedia 25 GM

หมวด O

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA348 ISO - OCTANE ( 2,2,4-Trimethyl Pentane ) AR KemAus 2.5 LT
P163386 N - OCTANOL ( 1- OCTANOL ) Synthesis Panreac 1 LT
P142659 OLEIC ACID Lab Panreac 1 LT
P251324 ORCEIN Clinical Panreac 5 GM
109740-25 ORCINOL ( 3,5-Dihydroxytoluene 1 hydrate) Lab DC Finechem 25 GM
KA371 ORTHOPHOSPHORIC ACID 85% (ขวดพลาสติกมีหูจับ) AR KemAus 2.5 LT
KA350 OXALIC ACID AR KemAus 500 GM

หมวด P

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA356 PARAFFIN, LIQUID Lab KemAus 500 ML
KA356-2 PARAFFIN, LIQUID (ขวดพลาสติกมีหูจับ ) Lab KemAus 2.5 LT
GRM396 PECTIN Lab Himedia 500 GM
PA421 PERCHLORIC ACID 70 % AR Chemsupply 2.5 LT
KA1281 PERCHLOROETHYLENE ( Tetrachloroethylene ) Lab KemAus 2.5 LT
GRM1837 PERIODIC ACID AR/ACS Himedia 25 GM
P131315 PETROLEUM ETHER 40 - 60 AR/ACS Panreac 2.5 LT
KA365 1,10 - PHENANTHROLINE monohydrate AR/ACS KemAus 5 GM
P164852 PHENOL CRYSTALS Synthesis Panreac 500 GM
KA2300 PHENOL RED AR/ACS KemAus 5 GM
KA368 PHENOLPHTHALEIN Lab KemAus 100 GM
GRM629 PHOSPHOMOLYBDIC ACID AR Himedia 100 GM
P135324 META - PHOSPHORIC ACID AR/ACS Panreac 250 GM
GRM398 PHOSPHOTUNGSTIC ACID (Tungsto Phosphoric Acid) AR Himedia 100 GM
KA375 PHTHALIC ANHYDRIDE Lab KemAus 500 GM
GRM834 PHLOROGLUCINOL (1,3,5-Trihydroxybenzene) AR Himedia 25 GM
KA1683 POLYETHYLENE GLYCOL 4000 Lab KemAus 500 GM
KA5720 POLYETHYLENE GLYCOL 6000 Lab KemAus 500 GM
PL032 POLYVINYL ALCOHOL ( P.V.A. ) Lab Chemsupply 500 GM
KA352 POTASSIUM ACETATE AR KemAus 500 GM
P131159 POTASSIUM ANTIMONY (III) TARTRATE 3 hydrate AR/ACS Panreac 500 GM
P131487 POTASSIUM BROMATE AR/ACS Panreac 500 GM
KA354 POTASSIUM BROMIDE Lab KemAus 500 GM
KA381 POTASSIUM CARBONATE anhydrous Lab KemAus 500 GM
P282923 POTASSUM Chloride 3 mol/L,+ Agcl, Filling For Electrode AR Panreac 250 ML
KA383 POTASSIUM CHLORIDE AR KemAus 1 KG
KA385 POTASSIUM CHROMATE AR KemAus 500 GM
GRM4514 TRI - POTASSIUM CITRATE AR Himedia 500 GM
P131491 POTASSIUM CYANIDE ( K.C.N. ) AR Panreac 250 GM
KA388 POTASSIUM DICHROMATE AR KemAus 500 GM
KA391 POTASSIUM DI-HYDROGEN PHOSPHATE AR KemAus 500 GM
  ( Potassium Phosphate , Monobasic )        
KA393 POTASSIUM FERRICYANIDE AR KemAus 500 GM
KA395 POTASSIUM FERROCYANIDE AR KemAus 500 GM
KA1079 POTASSIUM FLUORIDE anhydrous Lab KemAus 500 GM
KA397 POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE AR KemAus 500 GM
KA3105 POTASSIUM HYDROGEN DI - IODATE Lab KemAus 100 GM
KA2221 DI -POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE AR KemAus 500 GM
  ANHYDROUS (Potassium phosphate , dibasic)        
KA399 POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE AR KemAus 500 GM
GRM1790 POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE Lab Himedia 500 GM
GRM1791 POTASSIUM HYDROGEN TARTRATE AR Himedia 500 GM
KA405 POTASSIUM HYDROXIDE, Pellets AR KemAus 1 KG
P182147 POTASSIUM HYDROXIDE 0.1 N in Methanol Volumetric solution Panreac 1 LT
KA407 POTASSIUM IODATE AR/ACS KemAus 500 GM
KA409 POTASSIUM IODIDE AR KemAus 500 GM
KA409-2 POTASSIUM IODIDE AR KemAus 1 KG
KA1184 POTASSIUM METABISULPHITE AR KemAus 500 GM
KA412 POTASSIUM NITRATE AR KemAus 500 GM
KA412-2 POTASSIUM NITRATE AR KemAus 1 KG
KA413 POTASSIUM OXALATE AR KemAus 500 GM
P181529 POTASSIUM PERMANGANATE 0.1 N Volumetric solution Panreac 1 LT
KA414 POTASSIUM PERMANGANATE AR KemAus 500 GM
P121525 POTASSIUM PERSULPHATE AR Panreac 500 GM
KA416 POTASSIUM SODIUM TARTRATE AR KemAus 500 GM
KA416-2 POTASSIUM SODIUM TARTRATE AR KemAus 1 KG
KA417 POTASSIUM SULPHATE AR KemAus 1 KG
GRM090 POTASSIUM TELLULITE Lab Himedia 25 GM
KA421 POTASSIUM THIOCYANATE AR KemAus 500 GM
KA424 1-PROPANOL ( N-Propyl Alcohol ) ( ขวดพลาสติกมีหูจับ) AR KemAus 2.5 LT
KA425 2-PROPANOL ( Iso-Propyl Alcohol ) AR KemAus 2.5 LT
PL051 PROPIONIC ACID Lab Chemsupply 2.5 LT
KA427 PROPYLENE GLYCOL ( Propan - 1, 2 - Diol ) Lab KemAus 2.5 LT
KA2446 PUMICE STONE Lab KemAus 500 GM
PA164 PYRIDINE AR Chemsupply 2.5 LT
KA3111 PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (Vitamin B6) AR KemAus 25 GM

หมวด Q

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM1061 8 - QUINOLINOL ( 8 - Hydroxyquinoline )  Lab Himedia 100 GM

หมวด R

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
GRM980 RHODAMINE B  Lab Himedia 25 GM
GRM153 RESORCINOL AR Himedia 100 GM
GRM197 D-(-)-RIBOSE  Lab Himedia 5 GM

หมวด S

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
P251622-2 SAFRANIN O ( C.I. 50240 ) Clinical Panreac 50 GM
GRM1476 SALICYLIC ACID (2-Hydroxybenzoic acid) AR/ACS Himedia 500 GM
KA435 SALICYLIC ACID Lab KemAus 500 GM
KA1199 SAND ACID WASHED Lab KemAus 1 KG
P121160 SAND ACID WASHED (Sea Sand) AR Panreac 25 KG
KA1200 SELENIUM DIOXIDE Lab KemAus 100 GM
KA761 SELENIUM POWDER BLACK AR KemAus 100 GM
123780-1000 SILICON DIOXIDE Lab DC Finechem 1 KG
KA1402 SILICONE ANTIFOAM Dowcorning KemAus 500 ML
KA1403 SILICONE OIL 200 FLUID, 350 C Dowcorning KemAus 500 ML
448 SILVER IODIDE Labchem Ajax 25 GM
814322777-1 SILVER NITRATE AR Poch 25 GM
814322777-2 SILVER NITRATE AR Poch 100 GM
814322777-3 SILVER NITRATE AR Poch 250 GM
MB156 SILVER NITRATE AR/Molecular Biology Himedia 100 GM
SL143 SILVER NITRATE 0.1 N Volumetric solution Chemsupply 500 ML
P181464 SILVER NITRATE 0.1 N Volumetric solution Panreac 1 LT
815962770 SILVER SULPHATE AR Poch 100 GM
KA1206 SODA LIME Lab KemAus 500 GM
P141699 SODIUM metal (oiled sticks wrapped in aluminium foil) Lab Panreac 500 GM
KA456 SODIUM ACETATE trihydrate AR KemAus 500 GM
KA1222 SODIUM AZIDE Lab KemAus 100 GM
KA1222-2 SODIUM AZIDE Lab KemAus 500 GM
KA459 SODIUM BENZOATE Lab KemAus 500 GM
GRM1755 SODIUM BISMUTHATE AR/ACS Himedia 100 GM
GRM1284 SODIUM BISULPHITE (Sodium Hydrogen Sulphite) Lab Himedia 500 GM
SL161 SODIUM BOROHYDRIDE Lab Chemsupply 100 GM
KA463 SODIUM CARBONATE anhydrous AR KemAus 500 GM
KA465 SODIUM CHLORIDE AR KemAus 1 KG
123770 SODIUM CHLORITE Lab DC Finechem 500 GM
GRM7498 SODIUM CHROMATE 4 hydrate Lab Himedia 500 GM
KA467 TRI - SODIUM CITRATE AR KemAus 500 GM
KA468 TRI - SODIUM CITRATE Lab KemAus 500 GM
P131663 SODIUM COBALTTINITRITE AR/ACS Panreac 100 GM
RM202 SODIUM CHOLATE Lab Himedia 25 GM
RM131-25G SODIUM DEOXYCHOLATE Lab Himedia 25 GM
RM131-100G SODIUM DEOXYCHOLATE Lab Himedia 100 GM
KA1227 SODIUM DICHROMATE AR KemAus 500 GM
KA471 SODIUM DIHYDROGEN Orthophosphate dihydrate AR KemAus 500 GM
KA481 SODIUM DITHIONITE ( Sodium Hydrosulfite ) Lab KemAus 500 GM
2400 SODIUM FLUOBORATE Lab Ajax 250 GM
KA1230 SODIUM FLUORIDE AR KemAus 500 GM
GRM414 SODIUM FORMATE AR/ACS Himedia 500 GM
GRM9957 SODIUM GLUCONATE AR Himedia 500 GM
KA474 SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE Lab KemAus 500 GM
KA475 SODIUM HYDROGEN CARBONATE AR KemAus 1 KG
KA476 SODIUM HYDROGEN CARBONATE Lab KemAus 1 KG
P132656 DI - SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 7 hydrate AR/ACS Panreac 1 KG
KA478 DI - SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 12 hydrate AR KemAus 500 GM
KA621 DI - SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE anhydrous AR KemAus 500 GM
KA3966 DI - SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE dihydrate Lab KemAus 500 GM
KA482 SODIUM HYDROXIDE, Pellets AR KemAus 1 KG
KA637 SODIUM HYDROXIDE 0.1 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
KA636 SODIUM HYDROXIDE 1.0 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
ST044 SODIUM HYPOCHLORITE 12.5 % Lab Chemsupply 5 LT
KA1240 SODIUM HYPOPHOSPHITE AR KemAus 500 GM
KA486 SODIUM IODIDE Lab KemAus 100 GM
KA486-2 SODIUM IODIDE Lab KemAus 500 GM
KA1241 SODIUM LAURYL SULPHATE (Sodium Dodecyl Sulphate) Lab KemAus 500 GM
KA487 SODIUM METABISULPHITE AR KemAus 500 GM
KA487-2 SODIUM METABISULPHITE AR KemAus 1 KG
KA695 SODIUM METAPERIODATE AR KemAus 100 GM
KA695-2 SODIUM METAPERIODATE AR KemAus 250 GM
KA707 SODIUM METASILICATE 5 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA360 SODIUM MOLYBDATE AR KemAus 500 GM
KA490 SODIUM NITRATE AR KemAus 500 GM
KA490-2 SODIUM NITRATE AR KemAus 1 KG
KA492 SODIUM NITRITE AR KemAus 500 GM
GRM986 SODIUM NITROPRUSSIDE 2 hydrate AR Himedia 100 GM
KA495 SODIUM OXALATE AR KemAus 500 GM
KA2220 TR I - SODIUM ORTHOPHOSPHATE AR KemAus 500 GM
KA678 SODIUM PERBORATE 4 hydrate Lab KemAus 500 GM
GRM082 SODIUM PYRUVATE Lab Himedia 25 GM
P161708 SODIUM PEROXIDE Synthesis Panreac 100 GM
P143396-1KG SODIUM PERSULPHATE Lab Panreac 1 KG
KA499 TETRA - SODIUM PYROPHOSPHATE AR KemAus 500 GM
KA1513 SODIUM SALICYLATE Lab KemAus 500 GM
P211714 SODIUM SILICATE Technical Panreac 1 LT
GRM418 SODIUM SUCCINATE 6 hydrate Lab Himedia 500 GM
KA503 SODIUM SULPHATE anhydrous AR KemAus 1 KG
P211682 SODIUM SULPHIDE X - hydrate ( 8-10 hydrate ) Chempure Panreac 500 GM
KA509 SODIUM SULPHITE anhydrous AR KemAus 1 KG
KA513 SODIUM TARTRATE AR KemAus 500 GM
KA460 SODIUM TETRABORATE ( Borax ) AR KemAus 500 GM
GRM1156 SODIUM TETRAPHENYL BORATE ( Kalignost ) AR/ACS Himedia 10 GM
RM155 SODIUM THIOGLYCOLLATE Bacteriological Himedia 100 GM
KA517 SODIUM THIOSULPHATE AR KemAus 500 GM
KA517-2 SODIUM THIOSULPHATE AR KemAus 1 KG
KA638 SODIUM THIOSULPHATE 0.1 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
SL130 SODIUM TUNGSTATE Lab Chemsupply 100 GM
GRM1880 SORBIC ACID (2,4-Hexadienoic Acid) Lab Himedia 500 GM
KA1585 D (-) SORBITOL, POWDER Lab KemAus 500 GM
KA523 STANNOUS CHLORIDE dihydrate AR KemAus 500 GM
GRM3726 STANNOUS SULPHATE Lab Himedia 500 GM
KA526 STARCH SOLUBLE AR KemAus 100 GM
KA526-2 STARCH SOLUBLE AR KemAus 500 GM
P162590 STEARIC ACID Synthesis Panreac 500 GM
P211757 STOPCORK GREASE ( Vaseline Soft ) Technical Panreac 250 GM
KA1257 STRONTIUM CHLORIDE AR KemAus 500 GM
GRM1426 STRONTIUM NITRATE AR/ACS Himedia 500 GM
KA528 SUCCINIC ACID AR KemAus 500 GM
KA530 SUCROSE AR KemAus 500 GM
KA531 SULPHAMIC ACID AR KemAus 500 GM
KA674 SULPHANILIC ACID AR KemAus 100 GM
120390-500G SULPHANILAMIDE AR DC finechem 500 GM
KA639 SULPHURIC ACID 0.1 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
KA647 SULPHURIC ACID 1.0 N Volumetric Solution KemAus 1 LT
534 SULPHURIC ACID 96-98 % (ขวดพลาสติกมีหูจับ) Uni Var Ajax 2.5 LT
KA534 SULPHURIC ACID 96-98 % AR KemAus 2.5 LT

หมวด T

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA537 (+) - TARTARIC ACID AR KemAus 500 GM
GRM429 TANNIC ACID ( Gallotanin ) AR Himedia 100 GM
KA1281 TETRACHLOROETHYLENE ( Perchloroethylene ) Lab KemAus 2.5 LT
540 TETRAHYDROFURAN Uni Lab Ajax 2.5 LT
KA2360 THIAMINE HYDROCHLORIDE ( Vitamin B1 ) Lab KemAus 50 GM
GRM1168 THIOACETAMIDE AR/ACS Himedia 100 GM
GRM611 THIOUREA AR/ACS Himedia 500 GM
TL022 THYMOL Lab Chemsupply 100 GM
TL060 THYMOL BLUE AR Chemsupply 5 GM
KA2343 THYMOLPHTHALEIN AR KemAus 5 GM
GRM3064 TIN, GRANULATED Lab Himedia 100 GM
KA523 TIN (II) CHLORIDE, dihydrate ( Stannous Chloride ) AR KemAus 500 GM
GRM3726 TIN (II) SULPHATE ( Stannous Sulphate ) Lab Himedia 500 GM
KA547 TITANIUM DIOXIDE Lab KemAus 500 GM
GRM1852 O - TOLIDINE ( 3,3’-Dimethylbenzidine ) AR Himedia 25 GM
P141067 TRICHLOROACETIC ACID Pharma Panreac 250 GM
KA1266 TRICHLOROETHYLENE Lab KemAus 2.5 LT
KA787 TRIETHANOLAMINE ( T. E. ) Lab KemAus 500 ML
KA787 TRIETHANOLAMINE ( T. E. ) Lab KemAus 2.5 LT
KA1024 TRIETHYLAMINE Lab KemAus 2.5 LT
KA348 2,2,4 - TRIMETHYLPENTANE ( Iso-Octane ) AR KemAus 2.5 LT
KA2311 TRIS (HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE AR KemAus 100 GM
KA2311-2 TRIS (HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE AR KemAus 500 GM
RM613 TRIS HYDROCHLORIDE AR Himedia 100 GM
  TRIS (HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE HYDROCHLORIDE        
P142314 TRITON X -100 Pure Panreac 1 LT
RM6304 TROPAEOLIN OO ( ORANGE IV ) Lab Himedia 25 GM
113280-10 TTC (2,3,5-Triphenyl-TetrazoliumChloride, Tetrazolium Red) Lab DC Finechem 10 GM
GRM398 TUNGSTOPHOSPHORIC ACID AR Himedia 100 GM
TL020 TWEEN 20 Lab Chemsupply 500 ML
P142312 TWEEN 20 Pharma Panreac 1 LT
TL038 TWEEN 80 Lab Chemsupply 500 ML
P142050 TWEEN 80 Pharma Panreac 1 LT

หมวด U

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
UL000 UNIVERSAL INDICATOR pH 3-11  Lab Chemsupply 500 ML
KA572 UREA, BEAD  Lab KemAus 500 GM
KA817 UREA AR KemAus 500 GM

หมวด V

Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
P211757 VASELINE SOFT ( Stopcork Grease ) Technical Panreac 250 GM

หมวด W

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
P281590 WIJS SOLUTION (Wijs' Reagent 0.1 mol/l (0.2N)) Volumetric Solutio Panreac 1 LT
113580-0025 WRIGHT STAIN ( Eosin-Methylene Blue According To Wright ) DC Finechem 25 GM

หมวด X


Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
P131769 XYLENE AR/ACS Panreac 2.5 LT
KA257 XYLENE CYANOL F F Lab KemAus 5 GM
GRM1006 XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT Lab Himedia 5 GM
GRM111 D ( + ) XYLOSE Lab Himedia 25 GM

หมวด Z

 
Code / No. DESCRIPTION Brand Pack Size
KA2312 ZINC POWDER AR KemAus 500 GM
KA581 ZINC ACETATE 2 hydrate AR KemAus 500 GM
KA1687 ZINC CHLORIDE anhydrous Lab KemAus 500 GM
KA1271 ZINC NITRATE 6 hydrate Lab KemAus 500 GM
KA582 ZINC OXIDE AR KemAus 500 GM
KA583 ZINC SULPHATE 7 hydrate AR KemAus 500 GM

สารเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ

 • โซเดียม ไฮโปคลอไรท์/ไฮคลอร์ 10% (Sodium Hypochlorite/ Hichlor 10%) ขนาด 20 กิโลกรัม หรือ 5 ลิตร
  267.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • GAMMA-BUTYROLACTONE (GBL) 25 KG / PAIL, TNJ
  15,515.00 ฿
  18,725.00 ฿  (-17%)
  ขายแล้ว 4

   

 • สารละลายแอนตี้เซฟติค โซลูชั่น-70(Antiseptic Solution-70),ขนาด 15 กิโลกรัม
  1,391.00 ฿

   

 • น้ำกลั่นบริสุทธิ์ (DEIONIZED WATER/ DISTILLED WATER) ขนาด 5 ลิตร หรือ 20 ลิตร
  374.50 ฿
  ขายแล้ว 206

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ช้อปตามแบรนด์KEMAUS Loba MERCK QReC Sigma-Aldrich

Visitors: 430,017