เกี่ยวกับเรา

Sequencing Oligo Service, อุปกรณ์ห้องแล็บ, สารเคมีในห้องแล็บ
บริษัทเอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด

เปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เราเป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับห้องปฎิบัติการ, สถาบันวิจัย, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล ,โรงเรียน และ โรงงานอุตสาหกรรม สินค้าที่ทางบริษัทจำหน่ายมีหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น สารเคมีเกรดวิเคราะห์, อาหารเลี้ยงเชื้อ, แอนติบอดี้, งานด้านโปรตีน, ชุดน้ำยาเคมี สำหรับงานวิจัย DNA และ RNA, ชุดน้ำยา RT-PCR,  Multiplex PCR, Taq DNA Polymerase, PCR Purification ชุดน้ำยาเคมี สำหรับงานวิจัย Life Science เช่น Elisa Kit, Native protein และ Cloning vector Primary & Secondary Antibodies ELISA Kits & Reagent 

มากไปกว่านั้นเรายังมีการบริการด้านงาน วิเคราะห์หาลำดับเบสดีเอ็นดี (DNA Sequencing Service) และ บริการสังเคราะห์ไพร์เมอร์ (Oligo Primer) รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยและพัฒนา เช่น ปั้มกรองสูญญากาศสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ (Laboratory Pump & Filtration), เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Thermal Cycler), เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบความเร็วสูง (High Speed Centrifuge), เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) เครื่องเขย่าสาร(Shaker), เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermo Shaker), เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย (Hotplate Stirrer), เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter),  เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Auto-Pipette), ฮีทติ้งบล็อก (Heating Block), อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath), เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดสูง, เครื่องชั่งทั่วไป เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ อาทิเช่น บีกเกอร์ (Beaker), ขวดแล็บดูแลนสำหรับเก็บสารละลาย (Labaratory Bottle), ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask), กระบอกตวง (Cylinder), หลอดทดลอง (Test Tube), อุปกรณ์สแตนเลส , อุปกรณ์แล็บพลาสติก อาทิเช่น ปิเปตทิป (Pipette Tip), ฟิลเตอร์ทิป (Filter Tip), หลอดพีซีอาร์ (PCR tube), หลอดเซนติฟิ้วส์ (Micro Centrifuge Tube), จานเพาะเชื้อ (Petri dish)

ทางบริษัทยังจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อทางการแพทย์ทั่วไป เช่น ถุงมือยางการแพทย์, หน้ากากปิดจมูกป้องกันฝุ่นพาราฟิลม์, เข็มฉีดยานิโปร และที่วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา ทางเรายังบริการรับสั่งสินค้าทุกชนิดตามที่ท่านต้องการ เพื่อสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยและธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

What We Service

Sequencing & Oligo Service

Visitors: 419,831