เครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Lab Equipment)

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หลายยี่ห้อ อาทิเช่น IKA, FOUR E, METASH, ROCKER, BIOBASE, MERCK MILLIPORE, MIULAB และ A&E
และยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอีกหลายยี่ห้อ อาทิเช่น Thermo Scientific, Velp Scientifica, INTEGRA, CAPP, SHIMADZU, MEMMERT, BINDER, Biochrom
ทั้งนี้ทางบริษัทได้แยกประเภทของการใช้งานเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถง่ายแก่การค้นหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

หมวดความร้อน/ ความเย็น / การควบคุมอุณหภูมิ
(HEATING / COOLING / TEMPERING)


    

หมวดการแยกสาร
(SEPARATION)


 

หมวดสูญญากาศ
(Vacuum)


 

หมวดการจัดการของเหลว
(LIQUID HANDLING)


หมวดการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
(Sterilizer)


 

หมวดวัดค่าเพื่อการวิเคราะห์
(Analyzer)


   

หมวดการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
(PCR Thermal Cycler)


หมวดการผสม
(MIXING)


 

หมวดการบดผสมตัวอย่าง
(CRUSHING)


 

หมวดเครื่องชั่ง
(Digital Scales)


หมวดการวัดความหนืด
( MEASURING VISCOSITY )


หมวดแคลอรี
( CALORIMETRY )


หมวดอิเลคโทเคมี
( ELECTROCHEMISTRY)


 

หมวดนับโคโลนีและเซลล์
(Counter)


 

หมวดตู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
(Cabinet)


 

หมวดระบบเครื่องปฏิกรณ์

(Reactor System)อื่นๆ

(Others)


 

 

 

Visitors: 429,984