ดูสินค้าเพิ่มเติมของแต่ละแบรนด์ โดยการคลิกที่โลโก้แบรนด์

    

 

 • ขายดี
  RNase AWAY™ Surface Decontaminant, 475mL (16 oz.), Spray Bottle,
  1,861.80 ฿
  ขายแล้ว 330
 • 15-2025 PCR Clean Spray, 250 ml, ยี่ห้อ Minerva
  4,280.00 ฿
  ขายแล้ว 63
 • 3M Attest biological indicator cat.1262, บรรจุ 100 หลอด/กล่อง (หลอดตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ)
  8,239.00 ฿
  ขายแล้ว 13
 • หลอดตรวจสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป 3M Attest biological indicator for EO, cat.1264 (100 ea/box)
  8,346.00 ฿
  ขายแล้ว 5
 • BirA500-RT - BirA500-RT: BirA biotin-protein ligase lyophilized reaction kit, Avidity
  41,730.00 ฿
 • QIAxcel DNA Screening Kit (2400), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • FlexiGene DNA Kit (250), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • RT2 SYBR Green qPCR Mastermix (2) ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Ni-NTA Agarose (25 ml), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • miRNeasy Serum/Plasma Kit (50), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • dNTP Mix,PCR Grade, 10 mM , 4x200 ul, ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Puregene Buccal Cell Kit (100), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Vortex Adapter for 6 (5 & 15 ml) tubes, ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Plasmid midi kit (100), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Buffer EL (1000 ml) , ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • RNAprotect Tissue Reagent (RNAlater RNA Stabilization Reagent), 250 ml, ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Buffer EB (250 ml), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • RNeasy Mini Kit (250), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • EndoFree Plasmid Maxi Kit (10), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Qiaquick PCR & Gel cleanup Kit (100), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • QIAGEN Proteinase K (10 ml),), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Vortex Adapter for 24 (1.5-2.0 ml) tubes, ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿
 • Multiplex PCR kit (100), ยี่ห้อ Qiagen (GERMANY)
  0.00 ฿

Visitors: 430,008